P.P.H.U. „GEORGE” Małgorzata Kuzak
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Wzmocnienie konkurencyjności firmy PPHU GEORGE i jej produktów poprzez
opracowanie i wdrożenie nowej strategii wzorniczej
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa GEORGE poprzez opracowanie projektów

wzorniczych 4 nowych produktów.

Planowanym efektem projektu będzie m.in. dywersyfikacja prowadzonej działalności
oraz poszerzenie asortymentu produktowego.
Wartość projektu: 1 306 903,30 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 506 135,35 PLN